Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice przeznaczone dla przemysłu papierniczego

Ściernice dla przemysłu

tekstylnego i obuwniczego

Ściernice do ostrzenia

łyżew oraz krawędzi nart

 Grinding wheels for tissue and paper industry

 

 

 Grinding wheels for the textile industry and shoe industry

 

 Grinding wheels for sharpening skates and ski edges

 

 Ściernice do ostrzenia

pił łańcuchowych

Ściernice do ostrzenia

elektrod wolframowych

Ściernice przeznaczone

do obróbki żeliwa

 Grinding wheels for sharpening chain saws

 

 

 Grinding wheels for sharpening tungsten electrodes

 

 

 Grinding wheels for cast iron

 

 

 

Ściernice wg zamówień indywidualnych (niestandardowe)

 Diamond and CBN grinding wheels ( resin bond, vitrified bond, electroplated bond ) customized products

 

 

 

 

Początek strony