Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Dyski z siatki ściernej mocowane na rzep.


Siatka ścierna ma podporę wykonaną z siatki, podczas gdy tradycyjne tarcze mają podporę z papieru lub płótna. Daje to następujące korzyści:

1) Umożliwia odkurzanie do 90% pyłu powstającego podczas ścierania
2) Jest odporna na wysoką temperaturę, może być również używana ze szlifierkami kątowymi.
3) Może być używany na sucho i na mokro.
4) Dłuższy czas pracy.
5) Jest zdrowszy dla środowiska pracy, które pozostaje czystsze dzięki odsysaniu pozostałości.

 

Producent: ROSVER

---------------------

Hook and Loop Sanding Screen Discs.

The abrasive mesh has a support made of mesh, while the traditional discs have a support of paper or canvas. This gives the following advantages:

1) It allows to vacuum up to 90% of the dust generated by abrasion
2) It is heat resistant, can also be used with angle grinders.
3) Can be used dry and wet.
4) Longer duration.
5) It is healthier for the work environment, which remains cleaner thanks to the suction of residues.

Początek strony