Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Niezatykające dyski z siatki do szlifowania ścian mocowane na rzep.


Siatkowe tarcze ścierne zapobiegające zapychaniu się, idealne do pracy z odkurzaczem.

Ziarnistość 40-60-80-100: do wygładzania otynkowanych ścian i usuwania starych warstw.

Ziarnistość 100-120: do wygładzania już ogołoconych ścian, tynków bazowych, stiuków jeszcze nie stwardniałych, pozostałości fug.

Ziarnistość 120-220: do precyzyjnego szlifowania przed nakładaniem powłok szpachlowych oraz przygotowania drewnianych podłóg i ścian jako etap pośredni przed polerowaniem.

 

Producent: ROSVER

---------------------

Mesh Disc for Walls.

Anti-clogging abrasive mesh discs, ideal for working with the vacuum cleaner.


Smoothing plastered walls and removing old layers: 40-60-80-100 grits.


Smoothing already shaved walls, base plaster, stucco not yet hardened, grout residues: 100-120 grits.


Precision sanding before applying spatulated coatings and to prepare wooden floors and walls as an intermediate step before polishing: gr 120-220

 

Początek strony