Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Taśmy ''Trizact'' do wałków pneumatycznych - rozprężnych.

Taśmy Trizact ™ do ściernic pozwalają uzyskać regularne i jednolite wykończenie dzięki

jednorodnemu materiałowi ściernemu o strukturze piramidy.


Zmniejsza liczbę przejść w porównaniu z konwencjonalnym materiałem ściernym w celu uzyskania

doskonałego wykończenia lub wstępnego polerowania.


Trizact ™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 3M.

---------------------

Trizact ™ Tapes for Inflatable / Expansion Wheels.Trizact ™ tapes for wheels to obtain regular and uniform finishes thanks to the homogeneous

abrasive structured in pyramids.


It reduces the number of passes compared to conventional abrasive in achieving an excellent finish

or pre-polish.


Trizact ™ is a registered trademark of 3M.

Początek strony