Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice lamelkowe (listkowe) cyrkonowe z płótna ściernego.

Ściernice listkowe z tkaniny cyrkonowej, która zwiększa wydajność usuwania materiału.

Ze względu na sztywniejsze podparcie w mniejszym stopniu dostosowują się do konturów

obrabianego przedmiotu, nie są zalecane w przypadku nacisków osiowych.

 

Producent: ROSVER

---------------------

Zirconium Cloth Flap Wheels.Flap wheels in Zirconium cloth, which increases the removal capacity. Due to the stiffer support

they adapt less to the contours of the workpiece and are not recommended in the presence

of axial pressures.

Początek strony