Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Wałki ścierne lamelkowe (listkowe) z ''szarpanego'' płótna ściernego.

Ściernice listkowe z materiału Jagged Cloth. W przeciwieństwie do ściernic RLF, nie pozostawia

żadnych śladów regeneracji między jednym przejściem a drugim. Dzięki łagodniejszemu

kontaktowi i możliwości dostosowania do obrabianego przedmiotu, nadaje się do obróbki

nieregularnych powierzchni.

 

Producent: ROSVER

---------------------

Flap Wheels in Jagged Cloth.Flap wheels in Jagged Cloth. Unlike RLF wheels, it does not leave any sign of recovery between

one pass and another. Thanks to the softer contact and adaptability to the workpiece,

it is suitable for processing irregular surfaces.

 

Początek strony