Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Wałki gumowe pneumatyczne.

Nadmuchiwane koła do przenośnych satynowarek, służą do mocowania pasów tkaniny

lub kondycjonowania powierzchni.


Nadążają za nierównymi powierzchniami.

 

Producent: ROSVER

---------------------

Rubber Pneumatic Wheels.Inflatable wheels for portable satin finishers, for mounting cloth belts or surface conditioning.


It follows uneven surfaces.

Początek strony