Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Wałki rozprężne odśrodkowe .

Odśrodkowe koła rozprężne do montażu taśm ściernych i kondycjonowania powierzchni na ręcznej

maszynie do satynowania.

Na zamówienie otwór 35.

 

Producent: ROSVER

---------------------

REC Centrifugal Expanding Wheels.Centrifugal expansion wheels to mount abrasive belts and surface conditioning on the manual satin

finishing machine.

Available upon request bore 35.

Początek strony