Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Wałki listkowe z płótna ściernego i włókniny.

Mieszane ściernice listkowe z tkaniny/włókniny do ręcznych maszyn polerskich. Do delikatnego

szlifowania i jednoczesnego wykańczania obrabianego przedmiotu. Wskazane do usuwania

zarysowań.

Na zamówienie: otwór 25

 

Producent: ROSVER

---------------------

Interleaved Flap Wheels.

Mixed cloth/non-woven flap wheels for manual polishing machine. For gentle grinding and finishing

of the workpiece at the same time. Indicated for eliminating scratches.

Processing on request: 25 forum

Początek strony