Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Wałki z włókniny do wykańczania satynowego.

Ściernice włókninowe do ręcznego satynowania, miękkie i elastyczne. Do satynowania i usuwania

utlenień ze wszystkich powierzchni metalowych.


Ściernica z włókniny jest lekka i nie przegrzewa się, nie wibruje, jest cicha i może być używana

zarówno na sucho, jak i na mokro.

Na zapytanie:
- węglik krzemu (Ø100 i Ø110)

 

Producent: ROSVER

---------------------

Non-Woven Wheels for Satin Finishing Machine.

Non-woven wheels for manual satin finishing, soft and flexible.

To satin and remove oxidations from all metal surfaces.


The non-woven wheel is light and does not overheat, does not vibrate, is silent and can be used

both dry and wet.

Processing on request:
- Silicon carbide (Ø100 and Ø110)

Początek strony