Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice walcowe spiralne listkowe z płótna ściernego i włókniny.

Ściernice listkowe spiralne mieszane. Innowacyjny system umożliwiający uzyskanie satynowego

wykończenia bez tradycyjnych śladów pozostawianych przez ściernicę między kolejnymi

przejściami. Dzięki spiralnemu rowkowi możliwe jest łatwiejsze i szybsze satynowanie oraz

uzyskanie estetycznego rezultatu.

Dostępne ziarnistości: 60,80,120,150

 

Producent: ROSVER

---------------------

Mixed Spiral Flap Wheels.

Mixed spiral flap wheels. Innovative system to obtain a satin finish without the traditional traces

left by the wheel between one pass and another. Thanks to a helical groove, it is possible to satin

more easily and quickly and to achieve an aesthetically valid result.Available grits: 60,80,120,150

Początek strony