Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Spiralne ściernice listkowe z włókniny.

Spiralne ściernice listkowe z włókniny to innowacyjny system umożliwiający uzyskanie satynowego

wykończenia bez typowych śladów pozostawianych przez ściernicę między jednym a drugim

przejściem. Dzięki spiralnemu rowkowi możliwe jest łatwiejsze i szybsze satynowanie oraz

uzyskanie dobrego rezultatu.

 

Producent: ROSVER

---------------------

Spiral Non-Woven Flap Wheels.Spiral non-woven flap wheels. Innovative system to obtain a satin finish without the usual traces

left by the wheel between one pass and another. Thanks to a helical groove, it is possible to satin

more easily and quickly and to achieve a good result.

Początek strony