Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Tarcze z sizalu i bawełny.

Tarcze sizalowo-bawełniane do usuwania śladów ściernych i przygotowania powierzchni

do polerowania szmatką lub filcem.


Do stosowania wyłącznie z pastami ściernymi.

Liczba krążków do utworzenia bloku o grubości 100 mm:
Typ normalny = 7 krążków
Typ impregnowany = 6 krążków.

 

Producent: ROSVER

---------------------

Discs in Sisal and Cotton

Sisal and cotton discs to remove abrasive marks and prepare the surface for polishing with a cloth

or felt.


To be used only with abrasive pastes.N ° disks to compose an 100mm thickness block:
Normal type = 7 disks
Type impregnated = 6 dis
cs.

Początek strony