Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Niewzmocnione tarcze tnące.

Niewzmocnione tarcze tnące do pracy wyłącznie z maszynami stacjonarnymi wyposażonymi

w specjalne osłony, bezpieczne mocowanie oraz proste i precyzyjne działanie.

Do użytku ręcznego na szlifierkach przenośnych należy używać wzmocnionych tarcz tnących.


Należy bezwzględnie przestrzegać maksymalnej prędkości wskazanej na tarczach (40 m/s) oraz

obowiązujących przepisów bezpieczeństwa dotyczących montażu, przechowywania i użytkowania

tarcz.

A80P: Do cięcia stempli, zaworów, rur.

Dostępne na zapytanie:
Ø 50,60,65,70,75,80,200,225,175,230
Grubości: 1,2 1,6 2 2,5 3 3,5

 

Producent: ROSVER

---------------------

Unreinforced Cutting Discs.

Unreinforced cutting discs to work exclusively with stationary machines equipped with special

guards, secure fastening and a straight and precise action. For manual use on portable grinders,

use the reinforced cutting wheels.


It is absolutely essential to pay attention to the maximum speed indicated on the discs (40 m / s)

and to the safety regulations in force relating to the assembly, storage and use of disc wheels.

A80P: For cutting punches, valves, tubes.

Available on request:
Ø 50,60,65,70,75,80,200,225,175,230
Thicknesses: 1,2 1,6 2 2,5 3 3,5

Początek strony