Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Tarcze szlifierskie „FASTGREEN”.

Japońskie, rewolucyjne tarcze do gratowania, zapewniające wyjątkowe rezultaty.


Dzięki mieszance wysokowydajnych cyrkonowo-ceramicznych materiałów ściernych i unikalnemu

kształtowi geometrycznemu, szlifowanie jest bardzo szybkie, z niewielkimi wibracjami

i zredukowanym hałasem.



Gr. 36 Nadaje się do usuwania zadziorów z tytanu, inconelu i stali nierdzewnej.


Gr. 46 DO ALUMINIUM Materiał ścierny do gratowania spawów aluminiowych bez zapychania.

ZALETY:
50% szybsze szlifowanie
Mniejsze wydzielanie ciepła
Lepsze wykończenie
Mniejszy wysiłek dla operatora
Bardziej kontrolowane działanie ścierniwa
Mniejszy hałas



SEKTORY ZASTOSOWANIA:
Produkcja zbiorników
Obróbka metali
Spawanie

 

Producent: ROSVER

---------------------


„FASTGREEN” Grinding Discs.

From Japan, the revolutionary deburring disc, with exceptional results.


Thanks to a mixture of high-performance zirconium/ceramic abrasives and a unique geometric

shape, the grinding is very fast, with few vibrations and reduced noise.

Gr. 36 Suitable for deburring titanium, inconel and stainless steel.


Gr. 46 FOR ALUMINUM Abrasive to deburr aluminum welds without getting clogged.



ADVANTAGES:
50% faster grinding
Reduced heat development
Better finish
Less effort for the operator
More controlled abrasive action
Reduced noise



SECTORS OF USE:
Manufacture of tanks
Metal processing
Welding

Początek strony