Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Tarcze tnące - „Industrial Line”.

Nowa generacja tarcz tnących - linia przemysłowa, do stosowania z mini szlifierkami kątowymi.

Mniejsza ilość materiału usuwanego podczas cięcia zapewnia następujące korzyści: szybsze

i bardziej precyzyjne cięcie, mniejsze wytwarzanie ciepła i hałasu, brak zadziorów.


A46S: Mieszanka ścierna odpowiednia do cięcia stali nierdzewnej i żelaza, długa żywotność

i doskonała krawędź tnąca. Zaprojektowana do zastosowań przemysłowych, gdzie wydajność

i szybkość cięcia mają kluczowe znaczenie. Praktycznie produkowana bez dodatków zawierających

żelazo, siarkę i chlor.

 

Producent: ROSVER

---------------------


Cutting Discs - „Industrial Line”.

New generation of cutting discs - industrial line, to be used with mini angle grinders. Less material

to be removed during cutting, leading to the following advantages: faster and more precise

cutting, less heat and noise generation, no burrs.


A46S: Abrasive mixture suitable for cutting stainless steel and iron, long life and great cutting

edge. Designed for industrial applications where performance and cutting speed are essential.

Virtually produced without additives containing iron, sulfur and chlorine.

Początek strony