Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Tarcze tnące z wgłębieniem środkowym - "Industrial Line".

Opis produktu:

Nowa generacja wzmocnionych tarcz tnących, do stosowania z mini szlifierkami kątowymi. Mniejsza

ilość materiału usuwanego podczas cięcia, co zapewnia następujące korzyści: szybsze i bardziej

precyzyjne cięcie, mniejsze wytwarzanie ciepła i hałasu, brak zadziorów.


Mieszanka ścierna odpowiednia do cięcia stali nierdzewnej i żelaza, długa żywotność i doskonała

krawędź tnąca. Zaprojektowana do zastosowań przemysłowych, w których wydajność i szybkość

cięcia mają kluczowe znaczenie. Praktycznie produkowana bez dodatków zawierających żelazo,

siarkę i chlor.

 

Producent: ROSVER

---------------------


Depressed Centre Cutting Discs - "Industrial Line".

Product description:

New generation of reinforced cutting discs, to be used with angle mini-grinders. Less material to be

removed during cutting, leading to the following advantages: faster and more precise cutting,

reduced heat and noise generation, no burrs.


Abrasive mixture suitable for cutting stainless steel and iron, long life and great cutting edge.

Designed for industrial applications where performance and cutting speed are essential. Virtually

produced without additives containing iron, sulfur and chlorine.

Początek strony