Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Tarcze ścierne z włókniny do szlifowania i wykańczania.

Ściernice do obróbki wykańczającej, ścieranie i wykańczanie w jednej operacji. Duża oszczędność

czasu i wysiłku w celu osiągnięcia doskonałego rezultatu przy jednym przejściu.


Podobna do tarczy fibrowej, ale z dużo lepszym wykończeniem, większą kontrolą i większą

trwałością. Nie zapycha się na aluminium. W mechanice służy do ścierania spawów i usuwania zadziorów.

 

Do stali nierdzewnej, aluminium, tytanu, włókna szklanego.


Bardzo dobrze nadaje się przy remontach łodzi i jachtów (śruby napędowe, spawy, części z włókna szklanego).

Gruboziarnistość odpowiada ścieraniu 36 i wykończeniu 60 / 80.
Drobne ziarno odpowiada 60 / 80 w ścieraniu i 150-180 w wykończeniu.

Producent: ROSVER

---------------------


Fiber Finishing Wheels

Finishing wheels, abrading and finishing in one operation. Great savings of time and effort, to

achieve an excellent result with a single pass.


Similar to a fiber disc but with a much superior finish, more control and greater durability.


It does not clog on aluminum.


In mechanics it is used to abrade welds and remove burrs. For stainless steel, aluminum, titanium,

fiberglass.


Very suitable for construction of boats and yachts (propellers, welds, fiber parts).

The coarse grain is equivalent to an 36 in abrasion and an 60 / 80 in finish.
The fine grain is equivalent to an 60 / 80 in abrasion and an 150-180 in finish.

Początek strony