Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Diamentowe tarcze tnące

DDX to nowa generacja narzędzi dla przemysłu obróbki metali. Wyprodukowane przy użyciu

unikalnej technologii lutowania, koncentrują dużą liczbę ziaren diamentowych na jednej warstwie,

tworząc niezwykle mocne połączenie. Technologia ta umożliwia DDX cięcie i szlifowanie materiałów,

których tradycyjne narzędzia diamentowe nie są w stanie obrabiać. Wynikająca z tego żywotność

narzędzia jest znacznie większa niż w przypadku standardowych materiałów ściernych, takich jak

tlenek glinu, tlenek cyrkonu lub węglik krzemu. Dzięki DDX można oczekiwać, że każde narzędzie

będzie działać wielokrotnie dłużej niż konwencjonalne materiały ścierne.


ZALETY
KOSZT: Trwałość od 30 do 100 razy większa niż tarczy ściernej.


OSZCZĘDNOŚĆ: Oszczędność czasu traconego na wymianę tarczy.


BEZPIECZEŃSTWO: Eliminuje problemy związane z pękaniem tarczy.


STAŁA ŚREDNICA: Średnica tarczy nie zmniejsza się podczas pracy.


ZAPACH: Zużycie tarczy nie powoduje nieprzyjemnego zapachu.


PYŁ: Jedyny pył powstający podczas cięcia to pył z usuwanego materiału.


WSZECHSTRONNOŚĆ: Tnie wszystkie metale, ale także tworzywa sztuczne i materiały budowlane.

 

Producent: ROSVER

---------------------


Diamond Cutting Discs

DDX is a new generation of tools for the metal-working industry. Manufactured with a unique

brazing technology, it concentrates a large number of diamond grits on a single layer to create an

incredibly strong bond. This technology allows DDX to cut and grind materials that traditional

diamond tools can’t. The resulting tool life is far greater than that of standard abrasives such as

aluminium oxide, zirconia alumina, or silicon carbide. With DDX you can expect each tool to last

many times longer than conventional abrasives.


ADVANTAGES
COST: It lasts from 30 to 100 times more than the abrasive disk.


WASTE: Save the time you lose by changing the disc.


SAFETY: Eliminates disc break problems.


CONSTANT DIAMETER: The disc does not shrink in diameter as it works.


ODOR: Consuming the disc does not stink.


POWDER: The only dust that is created by cutting is that of the removed material.


VERSATILITY: It cuts all metals but also plastics and building materials.

Początek strony