Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice do gratowania i wykończenia ''One Step Debur and Finish'' z M14 (jednoetapowe gratowanie i wykańczanie)

 

One Step Debur and Finish” innowacyjny opatentowany zaokrąglony kształt z połączeniem M14,

o znaczących zaletach w porównaniu z produktami z włóknami, które są mocowane za pomocą

nakrętki pierścieniowej.


Pozwala na użycie materiału ściernego również w jego wewnętrznej części, do końca.


Plastikowy talerz szlifierski nie uszkadza powierzchni, jeśli wejdzie z nią w kontakt. Korona ścierna

ma centralny otwór o średnicy 22 mm w porównaniu do 50/55 w tradycyjnych produktach.

Czyści powierzchnię i nadaje lustrzany połysk, do stosowania z pastami ściernymi lub masami

polerskimi.

 

- Szlifowanie i wykańczanie w jednej operacji, szybko i z doskonałym poziomem wykończenia.

 

- Idealny do usuwania spawów tig w jednym kroku, oszczędzając czas.

 

- Pokrywa ślady pozostawione przez rozmazywanie, zapewniając doskonałe wykończenie.

 

- Ściera jak tarcza listkowa o ziarnistości 80, zapewniając znacznie lepsze wykończenie. Tarcza jest

odporna na zapychanie i działa znacznie dłużej niż konwencjonalne produkty jednostkowe.

 

- Nie ma potrzeby zmiany narzędzi, może pracować ze zwykłą szlifierką kątową.

 

Producent: ROSVER

---------------------


One Step Debur and Finish.

One Step Debur and Finish, an innovative patented rounded shape with M14 connection, with

significant advantages compared to products with fiber support that are fixed with the ring nut.


It allows to use the abrasive also in its internal part, to the end.


The plastic sanding pad does not damage the surface if it comes into contact with it. The abrasive

crown has a central hole of 22mm against 50/55 of traditional products.- Abrade and finish in a single operation, quickly and with a great level of finish.

 

- Ideal for removing tig welds in one step, saving time.

 

- Covers the marks left by smudging actions giving an excellent finish.

 

- Abrade like an 80 grit flap disc leaving a much better finish.


Disc revives to resist clogging and lasts much longer than conventional unitized products.

 

- No need to change tools, it can work with a normal angle grinder.

Początek strony