Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice do polerowania ''One Step Polishing'' z M14.

 

One Step Polishing” innowacyjny opatentowany zaokrąglony kształt z połączeniem M14,

o znaczących zaletach w porównaniu z produktami z włóknami, które są mocowane za pomocą

nakrętki pierścieniowej.


Pozwala na użycie materiału ściernego również w jego wewnętrznej części, do końca.


Plastikowy talerz szlifierski nie uszkadza powierzchni, jeśli wejdzie z nią w kontakt. Korona ścierna

ma centralny otwór o średnicy 22 mm w porównaniu do 50/55 w tradycyjnych produktach.

Czyści powierzchnię i nadaje lustrzany połysk, do stosowania z pastami ściernymi lub masami

polerskimi.

 

Producent: ROSVER

---------------------


One Step
Polishing.

One Step
Polishing, an innovative patented rounded shape with M14 connection, with significant

advantages compared to products with fiber support that are fixed with the ring nut.


It allows to use the abrasive also in its internal part, to the end.


The plastic sanding pad does not damage the surface if it comes into contact with it. The abrasive

crown has a central hole of 22mm against 50/55 of traditional products.

Cleans the surface and the mirror polish, for use with abrasive pastes or polishing compounds.

Początek strony