Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice do wykańczania ''One Step Finishing'' z M14.

 

One Step Finishing” innowacyjny opatentowany zaokrąglony kształt z połączeniem M14,

o znaczących zaletach w porównaniu z produktami z włóknami, które są mocowane za pomocą

nakrętki pierścieniowej.


Pozwala na użycie materiału ściernego również w jego wewnętrznej części, do końca.


Plastikowy talerz szlifierski nie uszkadza powierzchni, jeśli wejdzie z nią w kontakt. Korona ścierna

ma centralny otwór o średnicy 22 mm w porównaniu do 50/55 w tradycyjnych produktach.- Doskonałe wykończenie stali nierdzewnej

 

- Lekkie usuwanie zadziorów


- Maskuje ślady ścierne, ujednolicając powierzchnię


- Nie ma potrzeby zmiany narzędzi, może pracować ze zwykłą szlifierką kątową

 

UPF 632: twardsza formuła, która jest odporna na lekkie zadziory i zapewnia wyjątkowe

wykończenie. Długi czas działania.

 

Producent: ROSVER

---------------------


One Step Finishing.

One Step Finishing, an innovative patented rounded shape with M14 connection, with significant

advantages compared to products with fiber support that are fixed with the ring nut.


It allows to use the abrasive also in its internal part, to the end.


The plastic sanding pad does not damage the surface if it comes into contact with it.

The abrasive crown has a central hole of 22mm against 50/55 of traditional products.- Brilliant stainless steel finish

- Light deburring.


- Masks abrasive marks by making the surface uniform.


- No need to change tools, it can work with a normal angle grinder.

 

UPF 632: tougher formula, which resists light burrs and gives an exceptional finish. Long duration.

Początek strony