Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice trzpieniowe z włókniny korundowej i węglika krzemu.

 

Są wszechstronnym i wytrzymałym narzędziem do wykonywania małych operacji mikro

gratowania, wykańczania i ujednolicania trudno dostępnych miejsc, takich jak narożniki,

krawędzie wewnętrzne i otwory.


Wykonane z włókniny korundowej i węglika krzemu połączonych żywicą i sprasowanych,

nadają się do stali nierdzewnej, aluminium, metali egzotycznych, metali miękkich, mosiądzu.

Cechy:

- Gładkie wykończenia.


- Zwiększona kontrola.


- Brak drgań.


- Zachowanie geometrii części.Zastosowania:


- Usuwanie zadziorów z obrabianych części.


- Zacieranie drobnych śladów po narzędziach.


- Usuwanie zadziorów i polerowanie implantów ortopedycznych i narzędzi medycznych.


- Polerowanie części silnika.


- Ponowne nakładanie satynowych wykończeń na stal nierdzewną.

 

Producent: ROSVER

---------------------


Unitized Mounted Points

They are a versatile and resistant tool to perform small operations of micro deburring, finishing

and uniform hard to reach points, such as corners, internal edges, holes.


Produced with non-woven corundum and silicon carbide bonded with resin and compressed they

are suitable for stainless steel, aluminum, exotic metals, soft metals, brass.

Features:


- Conformable.


- Smooth finishes.


- Enhanced control.


- Chatter free.


- Maintain part geometry

Applications:


- Debur machined parts.


- Blending minor tool marks.


- Debur and polish orthopedic implants and medical tools.


- Polish engine parts.


- Reapplying satin finishes on stainless steel.

Początek strony