Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Tarcze czyszczące „Purple Cleaner” z otworem.

Fioletowe tarcze czyszczące z otworem służą do czyszczenia zarówno powierzchni metalowych,

jak i niemetalowych (kamień, plastik itp.), z różnego rodzaju powłok bez ich uszkadzania,

przy jednoczesnym delikatnym i agresywnym działaniu ściernym.Zastosowanie: wytrawianie, usuwanie rdzy, farby, emalii, utlenień, osadów, lekkich zadziorów itp.

 

Producent: ROSVER

---------------------


Purple Cleaner Discs with Hole.Purple Cleaner discs with hole used to clean both metallic and non-metallic surfaces (stone, plastic,

etc.), from various types of coatings without damaging them, with a gentle and aggressive

abrasive action at the same time.

Uses: removal of rust, paint, enamels, oxidations, sediments, light burrs, etc.

Początek strony