Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice kuliste z włókniny, z długim uchwytem.

Kule z włókniny do wykonywania prac wykończeniowych na kształtowanych i zaokrąglonych

powierzchniach oraz rowkach, gdzie klasyczne ściernice listkowe z włókniny miałyby trudności

lub nie dotarłyby.

 

Producent: ROSVER

---------------------


Non Woven Spheres with Long Shaft.

Non-woven spheres to carry out finishing work on shaped and rounded surfaces and grooves,

where the classic non-woven flap wheels would not arrive or would struggle to connect

the direction of the sign.

Początek strony