Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Tarcze z włókniny do narożników.

Zunifikowane tarcze do narożników z otworem 22 mm, cienkie, pozwalają na wykańczanie

i czyszczenie wewnętrznych narożników za pomocą niskoobrotowych szlifierek kątowych.Produkt musi pracować czołowo, nie należy stosować nacisku bocznego!

 

Producent: ROSVER

---------------------


Unitized Disc for Corners.Unitized discs for corners with 22mm hole, thin, allow to carry out the finishing and cleaning

of internal corners with low speed angle grinders.The product must work head-on, do not apply lateral pressure!

Początek strony