Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Tarcze z włókniny o różnych stopniach twardości.2SF (S.FINE SOFT) i 2SVF (S.VERY FINE SOFT)


Średnia twardość, drobna ziarnistość. Nabłyszczanie stali nierdzewnej, mieszanie, czyszczenie

lekkich utlenień, lekkie gratowanie.

3AM (A.MEDIUM MED)


Średnia twardość, średni rozmiar ziarna. Blendowanie, usuwanie rys szlifierskich, lekkie gratowanie

krawędzi.6AC (A.COARSE HARD)


Twarde, grube ziarno. Gratowanie, mocne szczotkowanie, usuwanie głębokich rys i oksydacji.6SF (S.FINE HARD)


Bardzo twarda, drobnoziarnista Podobnie jak 2SF, ale znacznie twardsza, gorzej dopasowuje się

do kształtu elementu, ale jest trwalsza i bardziej odporna na lekkie zadziory.

6AM (ŚREDNIO TWARDY)


Twardsza i bardziej agresywna mieszanka ścierna o długiej żywotności. Usuwa spoiny tig, zgrubne

ślady pozostawione przez tarcze listkowe, zapewniając doskonałe wykończenie w jednej operacji.

Idealna do harmonizacji i wykańczania spoin narożnych.

 

Producent: ROSVER

---------------------


Unitized discs.

2SF (S.FINE SOFT) and 2SVF (S.VERY FINE SOFT)
Medium hardness, fine grit size. Shine finishing of stainless steel, blending, cleaning of light

oxidations, light deburring.

3AM (A.MEDIUM MED)
Medium hardness, medium grit size. Blending, removal grinding scratches, light deburring of

edges.

6AC (A.COARSE HARD)
Hard, coarse grain. Deburring, heavy brushing, removal of deep scratches and oxidations.

6SF (S.FINE HARD)
Very hard, fine grain Like the 2SF but much harder, it adapts less to the shape of the piece but

lasts longer and is more resistant in the presence of light burrs.

6AM (A.MEDIUM HARD)
Tougher and more aggressive abrasive compound, with long disc life. Removes tig welds, roughing

marks left by flap discs giving an excellent finish with a single operation. Ideal for harmonizing and

finishing corner welds.

Początek strony