Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice trzpieniowe listkowe kuliste.


Dzięki kulistemu kształtowi ściernic listkowych możliwa jest praca w miejscach, w których

klasyczne ściernice listkowe nie mogą pracować:


- powierzchnie z wgłębieniami, rowkami, otworami


- wykańczanie wewnętrznych spawów rur


- gratowanie wytłoczeń i frezów

 

Producent: ROSVER

---------------------


Round flap wheels.


Thanks to the sphere shape of these flap wheels it is possible to work in points where the classic

flap wheels cannot work:


- Surfaces with cavities, grooves, holes


- Finishing of internal pipe welds


- deburring of extrusions and millings.

Początek strony