Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice listkowe z otworem gwintowanym.


Listki ścierne rozprzestrzeniają się dzięki efektowi rotacji, dlatego kontakt z obrabianym

przedmiotem jest bardziej miękki w porównaniu z tradycyjnymi ściernicami listkowymi.

Idealne do rowków i wnętrz rur, nawet o małych wymiarach, ponieważ płótno ścierne doskonale

przylega do obrabianego przedmiotu.

W porównaniu do wymiarów obrabianej rury, należy dobrać ściernice od 5 do 10 mm niższe:

dla rury o średnicy 30 użyj tarczy 25 mm, dla średnicy 40 użyj tarczy 30 mm..

 

Producent: ROSVER

---------------------


Flap Wheels with Threaded Hole.


The abrasive flaps spread due to the rotation effect, making the contact with the workpiece softer

compared to the traditional flap wheels. Ideal for grooves and interiors of tubes, even of small

dimensions, because the cloth perfectly adheres to the workpiece.

Compared to the dimensions of the tube to be worked, calculate a wheel from 5 to 10 mm lower:

for a tube diam. 30 use the 25 mm, for a diam 40 wheel of 30 mm.

Początek strony