Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice trzpieniowe listkowe z elektrokorundu.

Ściernice listkowe z korundowego płótna ściernego na trzpieniu, montowane na przenośnych

szlifierkach. Odpowiednie do obróbki małych i trudno dostępnych miejsc, takich jak formy i rury

o małej średnicy.

Uchwyt ściernicy nie może wystawać więcej niż 5 mm.

Na zamówienie:


- uchwyt 100 mm lub 150 mm.

 

Producent: ROSVER

---------------------


Shaft Mounted Flap Wheels

Flap wheels with shaft in corundum abrasive cloth, mounted on portable grinders, suitable for

working on small and hard to reach places, such as molds and small diameter tubes.

The shaft of the abrasive wheels must not stick out more than 5mm.

Processing on Request:


- 100 mm or 150mm shaft.

 

Początek strony