Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice trzpieniowe w kształcie ściętego stożka,

idealne do:


- obróbki wnętrza elementów w kształcie lejka stożkowego,


- gratowania otworów i szlifowania ich pogłębień,


- docierania do wewnętrznych narożników i usuwania zadziorów ze spoin.

 

Producent: ROSVER

---------------------


Conical shaped wheels,

ideal for:


- Processing the inside of conical funnel-shaped pieces,


- Deburring holes and grinding their countersinks,


- Reaching inner corners and deburring welds.

Początek strony