Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice listkowe z płótna ściernego naprzemiennie z listkami włókniny sprasowanej.

Ściernice z włókninowymi listkami przeplatane z klapkami z tkaniny ściernej i zamontowane

wokół rdzenia z włókna.


Zastosowania:


- Lekkie gratowanie przy niskim poziomie hałasu i wibracji.


- Usuwanie zarysowań i wykańczanie

 

UWAGA:


Szerokość 25 mm (+/- 5 mm).


Dostępne szerokości: Od 15 mm - 1400 mm.

 

Producent: ROSVER

---------------------

Interleaved flap wheels.

Non woven flaps interleaved with abrasive cloth flaps and mounted around a centre fibre core.


Applications:


- Light deburring with low noise and vibrations level.


- Scratches removal and finishing

 

PAY ATTENTION:


Width 25 mm and less add 5 mm.


Available widths: From 15 mm - 1.400 mm.

Początek strony