Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice ze sprasowanej włókniny na wsporniku z włókna szklanego.

Sprasowane krążki z włókniny impregnowanej żywicą i zamontowane na wsporniku z włókna

szklanego. Nadają się również do stali nierdzewnej. Doskonale przygotowuje powierzchnie

i redukuje chropowatości pozostawione przez poprzednie obróbki.

 

Na zapytanie: inne ziarna, rozmiary i twardości.

 

Producent: ROSVER

---------------------

Compressed discs on fibre

 

Compressed Discs on Fiber in non-woven fibers impregnated with resin and mounted on

a fiberglass support. Suitable for stainless steel. Surface preparation and reduction of roughness

left by previous workings.

 

Processing on request:

- Other grains and hardnesses

Początek strony