Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Szczotki końcowe nylonowe na trzpieniu.

 

Bardziej elastyczne w porównaniu do szczotek z drutu stalowego. Pozostawiają mniejsze rysy

i nie powodują rdzy na obrabianym przedmiocie. Nadają się do usuwania plam z metali,

do naprawy karoserii z pozostałości lakieru. Doskonale czyści powierzchnie z miękkiego drewna.

 

Producent: ROSVER

---------------------

Nylon end brushes.

 

More flexible compared to steel wire. They leave smaller scratches and do not produce rust

on the work piece. Suited for removing stain on metals, for car body repair, paint residues.

Surface preparation of soft woods.

Początek strony