Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice trzpieniowe gumowe z dodatkiem ziaren korka.

 

Do wykańczania i polerowania form bez zmiany geometrii obrabianego przedmiotu,

z kontrolowanym działaniem i niewielkim wytwarzaniem pyłu i ciepła w porównaniu

z konwencjonalnym ścierniwem.

 

Producent: ROSVER

---------------------

Sponge rubber points

 

Abrasive finishing and polishing action.

To finish and polish molds without changing the geometry of the processed workpiece,

with a controlled action and little generation of dust and heat compared to conventional abrasive.

Początek strony