Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Ściernice trzpieniowe gumowe elastyczne.

 

Do polerowania i czyszczenia. Do wykańczania i polerowania form bez zmiany geometrii

obrabianego przedmiotu, z kontrolowanym działaniem i niewielkim wytwarzaniem pyłu

i ciepła w porównaniu z konwencjonalnym ścierniwem.

 

gr. 80 - czerwone

gr. 120 - zielone

gr. 240 - niebieske

 

Producent: ROSVER

---------------------

Rubber points.

 

For polishing and cleaning.

To finish and polish molds without changing the geometry of the processed workpiece,

with a controlled action and little generation of dust and heat compared to conventional abrasive.

 

Gr. 80 red

Gr. 120 green

Gr. 240 blue

Początek strony