Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Krążki filcowe mocowane na rzep.

 

Dzięki krążkom filcowym Trizact ™ polerowanie można przeprowadzić w dwóch krokach

przy użyciu krążków filcowych i pasty:

- w pierwszym kroku krążek jest używany z pastą polerską (w przypadku użycia pasty twardej

  obróć krążek);

- następnie pastę usuwa się z powierzchni nowym krążkiem i uzyskuje się efekt lustrzanego

  połysku.

 

Trizact jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy 3M.

 

Producent: ROSVER

---------------------

Hook and Loop Felt Discs

 

After using Trizact ™, polishing can be achieved in two steps by using felt and paste discs:

- In the first step, the disc is used with the polishing paste (spin a disc on the cloth in case of use

  with solid paste);

- then, the paste is removed from the surface with a new disc and the mirror-like shiny effect is

  achieved.

 

Trizact is a registered trademark of 3M.

Początek strony