Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

Specjalna tarcza lamelkowa, odpowiednia do wyrównywania spawów narożnych,

dzięki zaokrąglonym listkom ułożonym na zewnętrznej części talerza wsporczego.

Kształt tarczy i płótno ceramiczne sprawiają, że jej żywotność i wydajność szlifowania

są znacznie wyższe niż w przypadku tradycyjnych płaskich tarcz lamelkowych.

 

Producent: ROSVER

-----------------------------

Curved flap disc suited for blending corner welds, thanks to the rounded flaps around the

external part of the backing pad.

Its shape and the ceramic cloth make its life and cutting rate much higher than traditional flap

discs.

Początek strony