See other templates

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Menu

Ściernice do szlifowania otworów

Produkujemy ściernice diamentowe i borazonowe CBN do szlifowania otworów na spoiwie żywicznym, galwanicznym oraz ceramicznym. Ściernice tego rodzaju stanowią bardzo szeroką grupę narzędzi ściernych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu do obróbki węglików spiekanych, ceramiki narzędziowej,  pokryć o wysokiej twardości, stali stopowych, stali trudnoobrabialnych i narzędziowych, stali nierdzewnych INOX, stali utwardzonych (40-70 HRC). 

Charakteryzuja się zróżnicowanymi własnościami skrawania, które należy odpowiednio dopasować do danego procesu obróbki szlifierskiej uwzględniajac rodzaj materiału obrabianego, warunki i parametry szlifowania, rodzaj chłodzenia itp.

 

 

 

 

Precyzyjne szlifowanie otworów

Precyzyjne szlifowanie otworów z wykorzystaniem ściernic diamentowych i borazonowych/ CBN

wykonanych jako trzpieniowe 1A1W oraz ściernice nasadzane 1A1. Zależnie od warunków użytkowania oraz zastosowania

ściernice 1A1 oraz 1A1W wykonywane są na spoiwie żywicznym, spoiwie ceramicznym oraz spoiwie galwanicznym.

 

 

  Ściernice diamentowe 1A1W do otworów

 

Ściernice cbn 1A1 do otworów

 

Ściernice diamentowe do otworów 

znalazły zastosowanie do obróbki:

 
- węglików spiekanych wszystkich typów,
- matryc lub elementów z węglików spiekanych, 
- ceramiki i ceramiki technicznej, 
- szkła, 
- metali nieżelaznych
- bardzo twardych tworzyw i kompozytów,
- ferrytów.

Ściernice borazonowe CBN do otworów 

znalazły zastosowanie do obróbki: 


- stali narzędziowych, 
- stali wysokostopowych i specjalnych, 
- stali nierdzewnych INOX, 
- stali spiekanych proszkowych,
- stali utwardzonych do 70 HRC,
- twarde kompozyty na bazie niklu i kobaltu.

Wykonujemy ściernice diamentowe i borazonowe CBN
również wg indywidualnych wymiarów oraz zastosowania w zakresie 
średnic Fi = 10 - 100 mm oraz szerokości 4 - 65 mm. 
 

 


 

       Ściernica 1A1 do otworów           Ściernica 1A8 do otworów               Ściernica 1A1W diamentowa do otworów               
Ściernica typ 1A1  Ściernica typ 1A8  Ściernica typ 1A1W / 1A8W

 

 Ściernica cbn 5A1 6A1 do otworów

 

 Ściernica cbn 6A8  1A1 ściernice diamentowe i cbn
 Ściernica typ 5A1 / 6A1  Ściernica typ 6A8  

 

 


 

NIESTANDARDOWE WYKONANIA ŚCIERNIC DIAMENTOWYCH I BORAZONOWYCH CBN  

                                                         

     
     
     

 

 


 


Ściernice ceramiczne do szlifowania otworów
 

 

Ściernice ceramiczne serii PROGRES oraz PREMIUM

wykonane na bazie mieszanek elektrokorundu szlachetnego i elektrokorundu specjalnego, stanowią najszerszą grupą ściernic przeznaczoną do szlifowania otworów. 


Zastosowanie:
wykonujemy zróżnicowane charakterystyki ściernic, dzięki czemu możemy optymalnie dobrać ściernice ceramiczne do określonego procesu szlifowania otworów w szerokiej grupie materiałów m.in.: stale średnio stopowe, wysokostopowe narzędziowe, stale wysokochromowe ( również INOX stale nierdzewne ), stale szybkotnące HSS utwardzonych do 65HRC.

 

 

          

              

     

 

 

Cechy produktu optymalnie dobranego:
- wyższa trwałość i żywotność ściernicy
- zmniejszenie czasu szlifowania
- wysoka zdolność skrawania i samoostrzenia
- znaczne ograniczenie powstawania uszkodzeń termicznych w materiale
- znaczna redukcja naprężeń powierzchniowych
- zmniejszenie częstotliwości obciągania ściernicy

 


 

Ściernice ceramiczne SUPERABRASIVES 
 
Zastosowanie:
ściernice do bardzo wydajnego szlifowania otworów w stalach stopowych, wysokostopowych, stalach chromowych, stale spiekane, HSS, Stellit utwardzonych do 67HRC, szlifowanie relatywnie dużych naddatków, wysoki stopień samoostrzenia

 

                                     

 

Ziarno SUPERABRASIVES ( SA, HA ) jest ziarnem specjalnym mikrokrystalicznym, znacznie ostrzejsze i trwalsze w porównaniu do wszystkich innych konwencjonalnych materiałów ceramicznych.
Dzięki budowie mikrokrystalicznej zapewnia bardzo efektywną obróbkę przy zwiększonych posuwach wgłębnym i poprzecznym w porównaniu do ściernic konwencjonalnych.

Ściernice SUPEABRASIVES można uplasowac pomiędzy konwencjonalnymi ściernicami elektokorundowymi oraz ściernicami wysokowydajnymi borazonowymi CBN.

Cechy produktu optymalnie dobranego:
- trwałość ok 5 krotna w stosunku do ściernic konwencjonalnych
- skrócenie czasu szlifowania
- wysoka stabilność utrzymywania profilu
- wysoka zdolność skrawania i samoostrzenia
- chłodne szlifowanie
- znaczna redukcja naprężeń powierzchniowych
- zmniejszenie częstotliwości obciągania ściernicy

 

 


 

 

 

Początek strony